Gegevensbeleid

Hotel Domein Polderwind – vzw Rode Kruishotel, gevestigd aan Polderwind 4, B-8377 Zuienkerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.domeinpolderwind.be 
Polderwind 4
B-8377 Zuienkerke
050/23 07 50

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel Domein Polderwind – vzw Rode Kruishotel verwerkt jouw persoonsgegevens:

  • Voor de organisatie van een verblijf in ons hotel. We doen dit op basis van de uitvoering van een overeenkomst die je met ons sluit door een reservatie bij ons te maken.
  • De globale communicatie over en werving voor onze activiteiten. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.
  • Voor klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen on onze rechten en belangen te vrijwaren.
  • Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel Domein Polderwind – vzw Rode Kruishotel bewaart jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 7 jaar na het einde jouw laatste verblijf in ons hotel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel Domein Polderwind – vzw Rode Kruishotel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals softwareleveranciers of leveranciers van externe dataplatformen en -portalen.
  • Dienstverstrekkers m.b.t. transport, catering, activiteiten of andere ondersteunende diensten van Polderwind.
  • Ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, kinesisten of andere zorgverstrekkers.
  • Overheden, wanneer dit wettelijk verplicht is.
  • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

Uitoefenen van jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hotel Domein Polderwind – vzw Rode Kruishotel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Polderwind – VZW Rode Kruishotel, Tav DPO, Polderwind 4, B-8377 Zuienkerke) of per e-mail (DPO@rodekruis.be).

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00