Welkom bij Hotel Domein Polderwind

Onze kamers

Comfort kamer

Comfort Care kamer

Mijn kans om te genieten

"Sinds mijn zware val heb ik wat hulp nodig bij het opstaan, iemand die mijn rolstoel duwt op uitstap, … Dat lijken misschien kleine dingen, maar zonder de hulp of aangepast materiaal kan ik niet meer op vakantie." Jean, 62 jaar.